מידע נוסף

המיזם במימון קרן שלם 

הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

2