הדילמה של דן וחגי

יקיר, סטודנט לתואר שני בפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה מוכרת בארץ בוחן את השירותים אותם מקבלים אנשים עם מש"ה בדיור קהילתי לשם בחינה ודיוק הצרכים אותם הם מקבלים.

לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים והנגשת מסמכי המחקר בפישוט לשוני, יקיר החוקר פונה ליעל, עו"סית בדיור קהילתי לשם קביעת יום ראיונות לחמישה אנשים עם מש"ה להם יש אישורי השתתפות במחקר מהאפוטרופוסים.

יקיר פוגש את רינה, אישה עם מש"ה ברמה קלה ועורך איתה שיחת היכרות קצרה טרם התחלת הריאיון. בשיחה רינה וורבאלית ומשתפת על משפחתה ותחביבים. לאחר חתימה על טופס הסכמה מדעת, יקיר החוקר מתחיל לשאול את רינה את שאלות המחקר העוסקות ביחסי הצוות כלפיה. רינה מגיבה בהתגוננות ועונה כי "כולם בסדר איתי", לאור שאלותיו של יקיר, רינה מגיבה בחוסר שקט ומבקשת כי יעל העו"סית תהיה נוכחת בחדר בזמן הריאיון.

יקיר החוקר מסתייג שכן השאלות עוסקות בטיב השירותים והיחס אותו מקבל האדם עם מש"ה בדיור הקהילתי וחושש מפני ניגוד עניינים ושינוי ביחס כלפי רינה לאור תשובותיה בפני יעל. רינה מסרבת להמשיך בריאיון ללא נוכחותה של יעל.