עקרונות אתיים :-)

הגנה

הגנה

יש להגן על האדם עם המש"ה ולדאוג כי ראיון יתקיים באופן אישי ללא הפרעות העלולות לגרום לתחושת אי נעימות.

מתן כבוד

מתן כבוד

יש להתייחס בכבוד לאדם עם המש"ה ולדאוג לרווחתו לאורך כל המחקר.

זמן ומקום

זמן ומקום

חוקר צריך לבחון היכן ראוי להיערך מחקר למען שיתוף מיטבי של האנשים עם המש"ה במחקר ולקיום ראיון ללא הפרעות.