חשוב לדעת!

* מסמך מרכז סוגיות ועקרונות אתיים

* מילון מונחים

* איך משתמשים באתיקון הדיגיטלי? (לנוחיותכם גם במסמך)

*אתיקה מחקרית: לקראת פיתוח עקרונות מקצועיים וקווים מנחים לעריכת מחקרים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, פרופ' אורלי שפירא-לשצ'נסקי, ד"ר תהילה עוזרי-רפטר, 2023, אונ' בר אילן

*תדריך למערך מחקרי נגיש קוגנטיבית בעברית 

*תדריך למחקר נגיש קוגנטיבית בערבית 

*טופס הסכמה להשתתפות במחקר בתחום האתיקה המחקרית בפישוט לשוני עם סמלול

*טופס הסכמה להשתתפות במחקר בתחום האתיקה המחקרית בשפה פשוטה לקריאה עצמית של המשתתף

*טופס הסכמה להשתתפות במחקר בתחום האתיקה המחקרית בשפה פשוטה להקראה

*ראיון בפישוט לשוני לבחינת סוגיית האתיקה במחקרים עם אנשים עם מש”ה עבור אנשים עם מש”ה

 *דוגמא למכתב תודה למשתתף במחקר

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

המיזם במימון קרן שלם 

הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות

2