הדילמה של אורית

אורית, סטודנטית לתואר שני בפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטה מוכרת בארץ, בודקת יחסי חברות והבנת מצבים חברתיים בדיור קהילתי בהשוואה לאנשים עם מש"ה הגרים בבית הוריהם.

המחקר אושר וכן שאלות המחקר הונגשו. אורית החוקרת פונה לנאוה, עו"סית בדיור הקהילתי לתיאום מועד ומקום בו יתבצע הריאיון. לאחר התיאום, אורית מגיעה לדיור הקהילתי בה נמצא יובל, אדם עם מש"ה ברמה קלה.

אורית החוקרת מתחילה לשאול את יובל את השאלות בטופס ההסכמה מדעת. יובל עונה בחיוב להשתתפותו בריאיון אך שואל את אורית היכן נאוה העו"סית. אורית שאינה מייחסת חשיבות לשאלתו של יובל ממשיכה בשאלות הריאיון. יובל, מתקשה לענות על שאלותיה וממשיך לשאול היכן נאוה. יובל מבקש מאורית כי נאוה העו"סית אותה הוא מכיר תשאל אותו את שאלות המחקר.

אורית החוקרת חוששת שמא נאוה תשאל את השאלות או תגיב באופן לא מותאם דבר העלול לשנות את תשובותיו של יובל אך הוא מסרב לאפשר לאורית לשאול אותו את שאלות המחקר.

מעורבות הצוות בראיון

  • כאשר עולה הצורך שאיש צוות מהמסגרת ינכח בעת הריאיון כדי להעניק תחושת ביטחון לנחקר עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, יש לוודא שייבחר איש צוות שמכיר היטב את הנחקר; יש להדריך ולהנחות את איש הצוות שייבחר לגבי מטרת המחקר והשאלות שיישאלו במסגרתו; יש להבהיר לאיש הצוות שמידת מעורבותו בריאיון צריכה להיות מועטה ככל האפשר, כדי שהוא לא יַטה את תשובותיו של הנחקר אלא יאפשר לו להביע את דעותיו באופן אמיתי ומהימן.

 

  • במקרים העלולים לעורר ניגוד אינטרסים (לדוג', כאשר שאלות המחקר נוגעות לתנאי המחיה והתעסוקה של הנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ולטיפול בו במסגרות שבהן הוא חי או עובד), יש להימנע מלערב את אנשי הצוות באותן מסגרות במהלך הראיונות עימו. במקרה זה החוקר או מי מטעמו הוא שיאסוף את הנתונים, במטרה לשמור ולהגן על האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית מפני יחס לא ראוי של אנשי הצוות כתוצאה מתשובותיו של הנחקר.

היערכות מותאמת בעת שינויים לא צפויים בזמן איסוף הנתונים

על החוקר להיות ערוך לתרחישים שונים העשויים להתקיים בעת איסוף הנתונים ובמיוחד בעת ביצוע הריאיון עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, כדי שתגובותיו של החוקר לשינויים הללו לא יפגעו בָאדם עם המוגבלות שכלית־התפתחותית ויכבדו את צרכיו ויכולותיו של הנחקר (לדוג', רצון המרואיין עם מש"ה בשינוי מקום הריאיון ביחס לנקבע מלכתחילה, הפסקת הריאיון בעקבות רצונו של אדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, הסחות דעת אשר משפיעות על האדם עם מש"ה לתפקד במהלך הריאיון, משך הריאיון ומספר הפגישות).