הדילמה של שאול

שאול חבר בוועדת מחקר בקרן המעניקה תקציבי מחקר המקדמים ומשפרים את איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית. הוא התבקש לחוות את דעתו על הצעת מחקר העוסק בנושא: "דימוי עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית העובדים בשוק החופשי".

הנחקרים הם אנשים בני 21+ עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה או קלה־בינונית. החוקרת, שהיא בעלת ניסיון במחקר בתחום המוגבלות השכלית־התפתחותית, תאתר את הנחקרים באמצעות הַקשרים שלה עם מעסיקים שונים. מתווה המחקר המוצע כולל שאלון דימוי עצמי קצר בן 7 שאלות. החוקרת מעריכה שמשך הזמן הדרוש לשם העברת השאלון בעת הריאיון הוא כחצי שעה. לאחר שהיא תקבל את רשות המעסיקים לראיין את עובדיהם, היא מתכננת להגיע למקומות העבודה השונים ולראיין שם את הנחקרים, לאחר שיאשרו את השתתפותם, כשהיא מצפה ומקווה שהמעסיק יביע גמישות בעת קיום הראיונות.

שאול קורא בעיון את הצעת המחקר וסבור שההצעה אינה כוללת את ההתאמות הנדרשות למחקר שהנחקרים בו הם אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית ושמהלך המחקר לא יקדם את דימויים העצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, לכן הוא שוקל לדחות את הצעת המחקר כפי שהיא כתובה כיום ולבקש מהחוקרת לעשות בה התאמות.

בחירת מקום ומועד בו יתקיים הריאיון של הנחקר

  • יש לבחון מבעוד מועד, יחד עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ועם אנשי הצוות במסגרת או עם האפוטרופוס שלו, יום, שעה ומיקום המתאימים ונוחים לָאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, לקיום הריאיון, כדי ששגרת יומו לא תיפגע וכדי לתת מענה מותאם ומיטבי לצרכיו וליכולותיו של הנחקר על מנת שיוכל להשתתף במחקר השתתפות מיטבית.
  • במידה ומקום הריאיון משתנה בשל בקשת האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, והמקום החדש עלול לכלול אנשים נוספים עם מוגבלות שכלית־תפתחותית, על החוקר לדאוג לקבל את הסכמת האפוטרופוסים והאנשים עם המוגבלות השכלית – התפתחותית אשר נוכחים במקום. ללא הסכמתם לא יהיה ניתן לקיים את הריאיון.

היערכות מותאמת בעת שינויים לא צפויים בזמן איסוף הנתונים

על החוקר להיות ערוך לתרחישים שונים העשויים להתקיים בעת איסוף הנתונים ובמיוחד בעת ביצוע הריאיון עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, כדי שתגובותיו של החוקר לשינויים הללו לא יפגעו בָאדם עם המוגבלות שכלית־התפתחותית ויכבדו את צרכיו ויכולותיו של הנחקר.

תועלת עבור אוכלוסיית המחקר

  • ראוי כי מחקר העוסק באוכלוסייה חסר ישע, יניב תועלת למשתתפי המחקר ויסייע בשיפור איכות חייהם.

 

  • במקרים שבהם המחקר עוסק בנושא הָרגיש עבור אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, יש לדון מבעוד מועד בשאלות הללו תוך התייחסות להיבט תרבותיים ו/או רגשיים: האם נכון להעלות נושא זה בפני אדם עם מוגבלות שכלית־התפתחותית? האם הנושא עלול לפגוע בו? האם החוקר יכול לסייע לו במקרה שהוא יזדקק לתמיכה כתוצאה מרגשות שיצופו בו בעת הריאיון בשל שאלות בנושא הָרגיש?