הדילמה של רוני

רוני, סטודנטית לתואר שני בבית ספר לעבודה סוציאלית באחת האוניברסיטאות בארץ, עורכת מחקר הבודק את המידה שבה אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה חשים תחושת יצרנות בעת עבודתם במע"ש (מפעל עבודה שיקומי).

ענת, העובדת הסוציאלית של המע"ש, מסייעת לרוני לאתר נחקרים מתאימים ויוצרת קשר עם המשפחות והאפוטרופוסים שלהם כדי לקבל את אישורם להשתתפות בני או בנות חסותם במחקר וכן את הסכמתם של האנשים עם המוגבלות שכלית התפתחותית.

לרוני חשוב לתאם את כל הראיונות עם הנחקרים במהלך יום אחד בלבד כדי לייעל את התהליך וכדי שהיא לא תצטרך להפסיד ימי עבודה נוספים. בעזרת ענת מתוֹאם יום שבו תגיע רוני לראיין את כל חמשת המשתתפים שאושר להם להשתתף במחקר. רוני מגיעה למע"ש ביום המתוכנן, אך מתברר כי מועד הריאיון נקבע בזמן שבו לשניים מהמשתתפים במחקר יש פעילות חשובה שהם אינם רוצים להחמיץ. ענת מציעה לרוני לראיין את שלושת הנחקרים שיכולים להשתתף בריאיון ושהיא עצמה תראיין ביום אחר את שני הנחקרים שאינם יכולים להשתתף בו, על פי הנחיותיה של רוני.

רוני מתלבטת אם לקבל את הצעתה של ענת מכיוון שהיא אינה בטוחה כמה נכון שמישהו אחר יבצע את הריאיון במקומה. היא גם חוששת שמא הריאיון יתבצע באופן פחות רגיש ומדויק מכפי שהיא עצמה נוהגת לבצעו.

מעורבות הצוות בראיון

  • כאשר עולה הצורך שאיש צוות מהמסגרת ינכח בעת הריאיון כדי להעניק תחושת ביטחון לנחקר עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, יש לוודא שייבחר איש צוות שמכיר היטב את הנחקר; יש להדריך ולהנחות את איש הצוות שייבחר לגבי מטרת המחקר והשאלות שיישאלו במסגרתו; יש להבהיר לאיש הצוות שמידת מעורבותו בריאיון צריכה להיות מועטה ככל האפשר, כדי שהוא לא יַטה את תשובותיו של הנחקר אלא יאפשר לו להביע את דעותיו באופן אמיתי ומהימן.

 

  • במקרים העלולים לעורר ניגוד אינטרסים (לדוג', כאשר שאלות המחקר נוגעות לתנאי המחיה והתעסוקה של הנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ולטיפול בו במסגרות שבהן הוא חי או עובד), יש להימנע מלערב את אנשי הצוות באותן מסגרות במהלך הראיונות עימו. במקרה זה החוקר או מי מטעמו הוא שיאסוף את הנתונים, במטרה לשמור ולהגן על האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית מפני יחס לא ראוי של אנשי הצוות כתוצאה מתשובותיו של הנחקר.

בחירת מקום ומועד בו יתקיים הראיון עם הנחקר

יש לבחון מבעוד מועד, יחד עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ועם אנשי הצוות במסגרת או עם האפוטרופוס שלו, יום, שעה ומיקום המתאימים ונוחים לָאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, לקיום הריאיון, כדי ששגרת יומו לא תיפגע וכדי לתת מענה מותאם ומיטבי לצרכיו וליכולותיו של הנחקר על מנת שיוכל להשתתף במחקר השתתפות מיטבית.

היערכות מותאמת בעת שינויים לא צפויים בזמן איסוף הנתונים

על החוקר להיות ערוך לתרחישים שונים העשויים להתקיים בעת איסוף הנתונים ובמיוחד בעת ביצוע הריאיון עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, כדי שתגובותיו של החוקר לשינויים הללו לא יפגעו בָאדם עם המוגבלות שכלית־התפתחותית ויכבדו את צרכיו ויכולותיו של הנחקר (לדוג', רצון המרואיין עם מש"ה בשינוי מקום הריאיון ביחס לנקבע מלכתחילה, הפסקת הריאיון בעקבות רצונו של אדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, הסחות דעת אשר משפיעות על האדם עם מש"ה לתפקד במהלך הריאיון, משך הריאיון ומספר הפגישות).