הדילמה של ישראל

ישראל עורך מחקר במסגרת לימודי תואר שני בפקולטה למדעי החברה באחת האוניברסיטאות בארץ במטרה לבחון את השפעת מקום המגורים על עצמאותו של בוגר עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה.

ישראל קיבל אישור לעריכת המחקר בשטחים הציבוריים שבין המִבנים במערך הדיור של משתתפי המחקר או בשטח פתוח בחצר של מערך הדיור. כחלק מההכנה לריאיון, התייעץ ישראל עם אנשי הצוות של מערך הדיור ובחר לראיין את הנחקרים עם המוגבלות השכלית־התפתחותית שאישרו את השתתפותם, בפינה שקטה בשטח פתוח בין שני מבנים.

ישראל שם לב במהלך אחד הראיונות כי המרואיינת דִקלה אינה מרגישה בנוח, בודקת את סביבתה וחוששת שמא אנשים אחרים ישמעו את תשובותיה. כאשר ישראל פונה אליה בנימה אישית ושואל אותה אם היא רוצה להמשיך את הריאיון, היא משיבה בחיוב אך מבקשת מישראל להמשיך את הריאיון בחדרהּ שבו, לדבריה, היא תרגיש נוח יותר.

ישראל רוצה לקיים את הריאיון בתנאים שיאפשרו לדִקלה לחוש תחושת פרטיות ומוגנות, אבל חושש שעריכת הריאיון בחדרה ללא הסכמה של שאר שותפותיה לחדר והאפוטרופוסים שלהן, תהווה חדירה לפרטיותן, זאת מעבר להימצאות שניהם לבד בחדר ללא אישור לכך.

שמירה על פרטיותו של הנחקר ושל הסובבים אותו בדגש על חובת הדיווח

בעת איסוף הנתונים, על החוקר להקפיד לשמור על פרטיות המידע שהוא מקבל מהנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, ובמיוחד על פרטיות המידע שהנחקר משתף על בני משפחתו ועל הסובבים אותו. עם זאת, במקרים שבהם עולה חשד לפגיעה בָּאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית או להתנהגות לא ראויה כלפיו, על החוקר חלה חובה לדווח לגורמים המתאימים (לדוג', לעו"ס לחוק במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה הוא מתגורר). 

בחירת מקום ומועד בו יתקיים הראיון עם הנחקר

  • יש לבחון מבעוד מועד, יחד עם האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית ועם אנשי הצוות במסגרת או עם האפוטרופוס שלו, יום, שעה ומיקום המתאימים ונוחים לָאדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, לקיום הריאיון, כדי ששגרת יומו לא תיפגע וכדי לתת מענה מותאם ומיטבי לצרכיו וליכולותיו של הנחקר על מנת שיוכל להשתתף במחקר השתתפות מיטבית.
  • במידה ומקום הריאיון משתנה בשל בקשת האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית, והמקום החדש עשוי לכלול אנשים נוספים עם מוגבלות שכלית־תפתחותית, על החוקר לדאוג לקבל את הסכמת האפוטרופוסים והאנשים עם המוגבלות השכלית – התפתחותית אשר נוכחים במקום. ללא הסכמתם לא יהיה ניתן לקיים את הריאיון.