הדילמה של ורד

ורד, עובדת סוציאלית וחוקרת בפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטה מוכרת בארץ, מבצעת מחקר על תנאֵי המגורים של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה במסגרות דיור בקהילה. ורד קיבלה את כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע המחקר, לרבות אישור לקיים את הראיונות בדיור המוגן של האנשים עם המוגבלות השכלית־התפתחותית.

ורד עסקה לאורך שנים בטיפול באנשים בתחום השיקום ורק לאחרונה נחשפה לאוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית.

היא מגיעה לראיין את הדס, אישה כבת 40 עם מוגבלות שכלית־התפתחותית קלה־בינונית, בדירתה של הדס. הדס חותמת על טופס הסכמה מדעת להשתתף במחקר ולאחריו ורד שואלת את הדס על התנאים בדירה שבה היא גרה, אך הדס מספרת לה על ויכוח שהתקיים בינה לבין שותפתה לדירה ומתמקדת רק בכך לאורך כל השיחה.

ורד מתקשה ליצור גבולות בשיח עם הדס הנסערת אשר ממשיכה לדבר ללא הפסק על הוויכוח עם השותפה לדירה.

ורד חוששת שאין לה מספיק ידע וכלים לביצוע ראיונות עם נחקרים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית ומתלבטת כיצד עליה להמשיך את המחקר.

היכרות מקדימה עם דילמות וסוגיות אתיות במחקר שמעורבים בו אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית

  • כדי שמחקר על אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית יהיה מיטבי, מבחינה תיאורטית, על החוקר להכיר את הדילמות וסוגיות האתיות הייחודיות לעריכת מחקר בקרב האוכלוסייה של אנשים עם מוגבלות שכלית־התפתחותית. לכן מומלץ ורצוי ללמוד ולקרוא על אוכלוסייה זו לפני קיום המפגשים לאיסוף הנתונים.

 

  • מבחינה פרקטית, לצורך התנסות יישומית והיכרות ממשית עם האוכלוסייה וצרכיה, על החוקר לנסות להיערך מראש לקראת תרחישים שיעלו דילמות וסוגיות כאלה ולתכנן מבעוד מועד פתרונות שיסייעו לו לתת לַנחקר עם המוגבלות השכלית־התפתחותית מענה מותאם, מיטבי ומכבד ושבה בעת לא יפגעו בתהליך המחקר.

מעורבות הצוות בראיון

  • כאשר עולה הצורך שאיש צוות מהמסגרת ינכח בעת הריאיון כדי להעניק תחושת ביטחון לנחקר עם מוגבלות שכלית־התפתחותית, יש לוודא שייבחר איש צוות שמכיר היטב את הנחקר; יש להדריך ולהנחות את איש הצוות שייבחר לגבי מטרת המחקר והשאלות שיישאלו במסגרתו; יש להבהיר לאיש הצוות שמידת מעורבותו בריאיון צריכה להיות מועטה ככל האפשר, כדי שהוא לא יַטה את תשובותיו של הנחקר אלא יאפשר לו להביע את דעותיו באופן אמיתי ומהימן.
  • במקרים העלולים לעורר ניגוד אינטרסים,  יש להימנע מלערב את אנשי הצוות באותן מסגרות במהלך הראיונות עימו. במקרה זה החוקר או מי מטעמו הוא שיאסוף את הנתונים, במטרה לשמור ולהגן על האדם עם המוגבלות השכלית־התפתחותית מפני יחס לא ראוי של אנשי הצוות כתוצאה מתשובותיו של הנחקר.