מבחן הידע

באזור מבחן הידע מוצגות 10 שאלות ביניהן גם תרחישים ותיאורי מקרה שונים ועל הנבחנים לענות נכונה על השאלה המוצגת.
השאלות במבחן הידע מבוססות על הסוגיות האתיות והעקרונות האתיים שהוצגו לפי קבוצות העניין באתיקון.
יש לבחור בתשובה הנכונה לדעתך המבוססת על מה שלמדת.
המערכת תתן חיווי להצלחה או כישלון וניתן לנסות להשיב מספר פעמים עד לקבלת התשובה הנכונה.

 

שימו לב!! רק מי שיבצע רישום לאתיקון יוכל ליהנות ממעקב וניטור אחר מספר השאלות שנענו נכונה.

שימו לב!! יש לבצע את כל השאלות ברצף! אם תפסיק.י באמצע יהיה עליך להתחיל את כל השאלות מההתחלה.

חוקרים המעוניינים לקבל מענק סיוע למחקר מקרן שלם יתבקשו להציג תעודה המעידה על כך כי ענו בהצלחה על כל השאלות. רק מי שסיים את כל השאלות בהצלחה יוכל להפיק תעודה.
על מנת להפיק את התעודה יש לבצע הליך רישום בטרם מענה על השאלות באזור "מבחן הידע".
יש למלא את כל השדות על מנת לקבל את התעודה.
יש להקפיד על מילוי הפרטים בצורה מדוייקת. פרטים אלה יופיעו על גבי התעודה.
המידע ישמר בקרן שלם בלבד ולא יועבר לגוף אחר.
שימו לב! האתיקון פונה לגברים ונשים כאחד, לשם הפשטות והנוחות הוא מנוסח בלשון זכר.
בכל מקום בו נכתבים ראשי התיבות מש"ה- הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית.

אנו מאחלים לך בהצלחה!